Новини

Европейски форум за социално предприемачество на 21-24 март 2013

02.04.2013

Европейският форум за социално предприемачество се проведе от 21-24 март т.г. в Пловдив. Форумът включва Европейска конференция на тема „Социалното предприемачество – основа за устойчив растеж” и Втори европейски панаир на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания, който се от зам.-министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова в Международен панаир Пловдив. Гости на откриването бяха Апостолос Йоакимидис – Директор на Главна дирекция „Предприятия и индустрия” в Европейската комисия и Бруно Ролантс - генерален директор на Европейската конфедерация на производствените кооперации и социални предприятия.

 

Участие в Европейския форум взеха 9 национално представени организации със 70 специализирани кооперации и социални предприятия  - Националната федерация на работодателите на инвалиди, Националният съюз на кооперациите на инвалиди, Националният съюз на трудово-производителните кооперации, Съюзът на глухите, Съюзът на слепите, Асоциацията на родители на деца с епилепсия, Националният център за психологически изследвания, Съюзът на инвалидите и Националният алианс за социална отговорност. На панаира се представиха и 17 чуждестранни социални структури от Белгия, Италия, Румъния, Сърбия, Австрия, Норвегия, Гърция и Малта. По този начин във второто издание на Европейския панаир се представят 93 фирми, с 12% повече от миналата година, от 8 държави.

 

На форума представители на Европейската комисия, Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Европейската конфедерация на производствените кооперации и социални предприятия (СЕКОП) представиха нови моменти в политиката на ЕС в развитието на социалното предприемачество и насърчаването заетостта на хората с увреждания. Форумът даде възможност за обмяна на опит и добри практики.

 

От Националната федерация на работодателите на инвалиди участие взеха:

СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД – ПЛОВДИВ,

РАЙНА КНЯГИНЯ - П ООД - ПАНАГЮРИЩЕ

ЛОЗАНА ЕАД – СОФИЯ,

АВИС ЕООД – БУЗОВГРАД,

ПРОЛЕТ ЕООД – ПИРДОП,

МИР- И ЕООД – ЕТРОПОЛЕ,

НИЯ-МИЛВА ЕООД – ХАСКОВО,

ЕТ САВИНА – САБИНА ДАНЕВА - ЯМБОЛ,

МАРИЦА 2011 ЕАД – ПЛОВДИВ,

ГЛОБАЛ КОНСУЛТ БГ ЕООД – СОФИЯ,

ЕТ ШАНС 5 – ПАНКА ВАНГЕЛОВА – С.МЕЗЕК,

ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЕООД – СОФИЯ,

СТРОЙТЕХ 2010 ЕООД – ЯМБОЛ

 

След откриването на панаира официалните гости разгледаха изложението на стоки и услуги.