Новини

Заключителния семинар по проект ”Иновативни политики в професионалната рехабилитация, ориентиране

02.04.2013

На 20 март т.г. в гр.Пловдив се проведе Заключителния семинар по проект ”Иновативни политики в професионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост на хората с увреждания”

НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДИ в партньорство с KNOWLEDGE CENTER SOCIAL EUROPE – Белгия и СДРУЖЕНИЕ „ХОРИЗОНТИ” проведе семинар „Предизвикателства за социално включване чрез професионална рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост за хора с увреждания”, на 20-ти март 2013 г. в гр.Пловдив.

В рамките на семинара председателят на федерацията Е.Тодорова представи проекта „Иновативни мерки в сферата на професионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост за хора с увреждания”, дейностите и резултатите до момента и добри практики от България.

Белгийският експерт Стеф Стеркс представи добрите практики от Белгия, а българският експерт по проекта Лиляна Елицина представи темата «Възможности за внедряване и адаптиране на белгийски политики и практики в България в областта на професионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост за хора с увреждания»

Заключителният семинар се организира по Проект „Иновативни мерки в сферата на професионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост за хора с увреждания”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-7.0.01-0082-С-0001.