Новини

На 19 октомври т.г. се проведе семинар за обучение на управители и други специалисти - представители на специализирани предприятия

29.10.2015

На 19-ти октомври 2015 г. в хотел Бест Уестърн Плюс Сити Хотел, гр.София, НФРИ организира и проведе семинар за управители и други специалисти - представители на специализирани предприятия, членове на федерацията, на тема: “Повишаване на конкурентноспособността на специализираните предприятия”.

Ангелина Тодорова – експерт в Министерство на икономиката и енергетиката представи темата: Възможности за финансиране за техническа модернизация на специализираните предприятия по Оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност 2014-2020». Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. Представяне на изискванията за кандидатстване.

Васил Асенов – гл.експерт в Министерство на труда и социалната политика представи темата: „Възможности за финансиране на работни места, условия на труд, наставничество, обучения, семинари, трансгранични сътрудничества и други дейности на специализираните предприятия по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2014-2020». Представяне на схемата „Социално предприемачество” (очаква се да стартира през м.ноември т.г.) Представяне на изискванията за кандидатстване. Индикативната програма на ОП «Развитие на човешките ресурси» за 2015-2016 г.”.

Милен Обретенов – гл.експерт в Министерство на регионалното развитие и благоустройството представи темата: „Възможности за финансиране на трансгранични проекти за сътрудничество с Турция, Македония, Сърбия, Румъния и Гърция по програмите за трансгранично сътрудничество 2014-2020 и други. Представяне на изискванията за кандидатстване.”

С оглед последните изменения и допълнения на Закона за обществените поръчки и в частност на чл.16г, темата: „Обществени поръчки, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания„, беше представена от  Гергана Тончева - консултант обществени поръчки и дългогодишен методолог в Агенцията за обществени поръчки.

Участниците споделиха своята удовлетвореност от навременното провеждане на семинара и заявиха интерес от последващи информационни кампании и обучения от НФРИ във връзка с възможностите за финансиране на работни места, условия на труд, наставничество, обучения, семинари, трансгранични сътрудничества и други дейности на специализираните предприятия.