Новини

Търговски мисии в Турция

15.09.2015

Министерството на икономиката на Република Турция и съюзите на износителите канят бълграски фирми за участие в търговски мисии и изложения в Турция. По един представител на българските фирми-вносителки от съответния бранш е поканен на следните търговски мисии: 

  1. Premier Vision Istanbul – изложение за текстил и мода, 20 - 23 октомври 2015 г., гр. Истанбул, http://www.premierevision-istanbul.com/
  2. TUMEXPO TUMSIAD - 3-то търговско – индустриално изложение за всякакъв вид стоки и 2-ра Международна среща на малките и средни предприятия, 21 – 25 октомври 2015 г. гр. Истанбул, http://www.tumexpo.com/
  3. Toyzeria & Kids Turkey – 8-мо изложение за играчки, лицензи, игри и оборудване, 27 – 30 октомври 2015 г., Истанбул, http://www.kidsturkey.com/en/home        

Разходите по настаняването, включително и закуската, на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Република Турция.

Програмата, предвидена за представителите на фирмите-участнички включва брифинг, двустранни срещи, посещение на изложението и посещение на производствени бази.

Апликационна форма за участие може да изтегщлите от тук:  http://www.scci.bg/resources/Application%20form%20Turkey.pdf

Този формуляр следва да бъде попълнен от фирмите, желаещи да участват и да бъде изпратен на електронната поща на Търговската секция в сроковете:

-        за търговската мисия  Premier Vision Istanbul най-късно до 05 октомври 2015 година;

-      за търговската мисия към TUMEXPO TUMSIAD най-късно до 09 октомвир 2015 година

-       и за търговската мисия към Toyzeria & Kids Turkey най-късно до 16 октомври 2015 година. 

Смятаме, че тези мисии ще допринесат за стабилно развиващите се икономически и търговски отношения между двете страни:

М. Емрах Сазак

Главен търговски съветник на Посолството на Република Турция в България

Тел: 02 958 12 02