Новини

Международен семинар за партньорство между общините и социалните предприятия се състоя в Троян на 4 септември 2015 г.

15.09.2015

Международен семинар на тема: "Партньорството между общините и социалните предприятия - фактор за развитие на социалната икономика" се проведе на 4 септември т.г. в Троян. Кметът на общината Донка Михайлова откри семинара и приветства гостите.
Организатори на семинара са REVES - Европейска мрежа на градовете и регионите за развитието на социалната икономика, Министерството на труда и социалната политика, Икономическият и социален съвет, Националният съюз на ТПК и Община Троян. Участие в семинара взе председателя на УС на  НФРИ Е.Тодорова
Целта на проявата бе наред с обсъждането на актуалните проблеми за развитие на публично-частното партньорство, ползвайки европейския опит, да се дискутират и предложения за евентуална промяна на Закона за публично-частното партньорство.
Европейският преглед за партньорство между предприятия от социалната икономика и местната власт  беше представена от Ян Олсон, съпрезидент на REVES. По-късно Ян Олсон представи и прилагането на закон 328 за партньорство за насърчаване развитието на социалните услуги на местно ниво в Италия.Ема Росквист - представител на Община Гьотеборг представи добрите практики за прилагане на националното споразумение за партньорство на местно ниво в Швеция, Теодора Демирева от Министерството на труда и социалната политика запозна участниците в семинара с държавната политика по социалната икономика и възможностите за публично частно партньорство. Стилян Баласопулов - председател на НС на ТПК представи публично-частното партньорство като фактор за развитие на социалното предприемачество. Отношение по темата взе и проф. Лалко Дулевски - председател на Икономическия и социален съвет.