Новини

Двустранни срещи в рамките на Световния форум за развитие на износа 20-21 октомври 2015 г. в гр. Доха, Катар

29.08.2015

На 20-21 октомври 2015 г. в гр. Доха, Катар, ще се проведе „Световен форум за развитие на износа“. Организатор на събитието е Международният търговски център с подкрепата на Катарската банка за развитие. Основна тема на форума ще бъде „Устойчивата търговия: Иновации, Инвестиции, Интернационализация“. Като част от събитието ще бъдат проведени двустранни срещи.

Приоритетни сектори:

·         Храни и специални храни – включително преработени храни, внесени храни с добавена стойност, храни и продукти със сертификат, храни и подправки.

·         Туризъм – включително туроператори, организиране на сафарита, хотелски мениджмънт, управление на бизнес и мега събития, културен туризъм и компании, развиващи дейност в областта на образованието. Ще бъдат обсъдени и други вътрешни и външни възможности за туризъм.

·         Пластмаси и опаковки – както и производни на тях. Ще бъдат обсъдени  решения в областта на веригата на доставките на хранително-вкусовата промишленост на световно равнище.

При желание за участие в двустранните срещи, може да се регистрирате на следния адрес: http://www.intracen.org/wedf2015-b2b/.

Срокът за регистрация е 10.09.2015 г.

За контакти с организаторите: Torek Farhadi, Executive Manager WEDF 2015 B2B.

E-mail: farhadi@intracen.org