Новини

На 9-ти и 10-ти юли 2015 г. в гр.Свети Влас, хотел Африкана, Националната федерация на работодателите на инвалиди организира семинар за ръководители и счетоводители на тема: „Приложение на Закона за обществени поръчки от специализираните предприятия”.

15.07.2015

Във връзка с участието на членовете на федерацията в обществени поръчки, предназначени за специализирани предприятия и предстоящите промени с проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗОП, внесен в Народно събрание, на 9 и 10.07.2015 г. НФРИ организира и проведе семинар за ръководители и счетоводители на тема „Приложение на Закона за обществените поръчки от специализираните предприятия” в гр.Свети Влас.  Лектори на семинара бяха Красимир Кънев – адвокат и експерт в обществените поръчки и Гергана Тончева  – консултант обществени поръчки.

Бяха разгледани въпроси свързани с решение и обявление – кодове на запазени поръчки; грешки при обявяването от страна на възложителите; приложение на чл. 16г от ЗОП при откритите процедури, в това число и предстоящите промени в тази посока, съгласно внесените в Народно събрание промени на чл.16г от ЗОП; приложение на чл. 16г от ЗОП по отношение на публичните покани; попълване на образци и подготовка на техническото предложение за участие; методика за оценка и нейното приложение – стратегия и подход при изработване на предложението на участника; оценка на офертите – действия на комисията; често срещани грешки от страна на комисията и възложителя при оценка на офертите; обжалване и контрол и дискусионни въпроси от практиката