Новини

Посещение на Аgricoltura Nuova, Рим, Италия, 2-6 юни 2015 г.

15.06.2015

Националната федерация на работодатели на хора с увреждания съвместно с Италианската търговска камара в България организираха посещение на управители на специализирани предприятия от НФРИ в социален кооператив за хора с увреждания Аgricoltura Nuova, Рим, Италия, в периода от 2-6 юни 2015 г.

Председателят на Аgricoltura Nuova Рикардо Карло представи дейността на социалният кооператив, в който се дава възможност за създаването на една огромна област с висока екологична стойност. Кооперативът предоставя различни услуги за населението: биодинамично земеделие; култивиране на биологични култури; животновъдство; образователна ферма; магазин за биопродукти: плодове и зеленчуци, зърнени храни, брашно, тестени изделия, сладкиши, мляко за сирене, извара, кисело мляко, мед, цветен прашец, пчелно млечице, яйца, вино, бобови растения, агнешко, телешко и  свинско месо; осигуряване на места с детски кът и барбекюта за пикник с продукти на кооператива на посетителите през уикенда и през седмицата; клуб по конен спорт за езда и разходки, хипотерапия, отбелязване на рождени дни и събития, организиране на летни лагери за ученици. Аgricoltura Nuova притежава всички необходими сертификати за осъществяване на различните си дейности в областта на биопроизводството и произвежданата селскостопанска продукция.

Социалният кооператив в който работят 49 лица, от които 17 хора с увреждания, за осъществяване на своите дейности се подпомага чрез субсидии и проекти за биологично земеделие.

Представителите на НФРИ останаха впечатлени от създадената верига чрез която социалният кооператив е място на производство, преработка и продажба - надхвърляйки поставянето на етикет на марката BIO, но и търсене на директен контакт с потребителя.

Втората среща беше с  Костанца Фанелли, председател на Туристическа агенция „Le Mat social entrepreneurs”, която придружи българската група по време на посещението в  “Agricultura Nuova”. След визитата в социалния кооператив тя   представи  дейността на „Le Mat social entrepreneurs”.

Социалните предприемачи Le Mat  работят в общ интерес на местните общности. Те инвестират своите способности, идеи и ресурси за изграждане на по-всеобхватни, социално отговорни общности и градове - в резултат на споделени добри практики. Социалните предприемачи имат мисията да се борят срещу социалното изключване и дискриминацията; често те създават иновации за нови работни места  и нови възможности в социалната икономика. Те работят с възобновяеми енергийни източници, както и в мрежа с други малки предприятия и културни асоциации в техните общности, работят за споделяне и обсъждане на ценности,споделяне на идеи и устойчиви практики.