Новини

Дискусионен форум „Социалната икономика и социалното предприемачество в България, 7-8 май, Велинград

30.04.2015

Председателят на федерацията ще вземе участие като гост-лектор в организираният от Фондация „Фридрих Еберт“ и Министерство на труда и социалната политика,дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ „СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ” от 7 до 8 Май 2015 г., Велинград. Ще бъде поставен акцент върху възможностите и перспективите за развитие на социалната икономика и социалното предприемачество за периода 2014-2020 г.

Основната цел е подобряване на видимостта на социалното предприемачество и социалната икономика, обмен на добри практики, взаимно запознаване и съвместно търсене на иновативни подходи за конструирането и реализирането на ефективни инициативи в социалното предприемачество на местно и национално равнище.