Новини

НФРИ E НОМИНИРАНА ЗА НАГРАДИТЕ НА КОНКУРСА „REGIO-STARS 2015“ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА И ГРАДСКА ПОЛИТИКА“ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

20.03.2015

НФРИ e номинирана за участие в инициативата „RegioStars 2015 на Европейската комисия.

Проектът на НФРИ № BG 051PO001-7.0.07-0142-С-0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации – Усвояване на опит и добри практики от социалните предприятия за ел. включване и дигитални компетенции за заетост на хората с увреждания” е избран от МТСП - УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Инициативата на Главна дирекция на Европейската комисия за регионална и градска политика е насочена към идентифицирането на добри практики в рамките на регионалното развитие. Идеята е да се изберат най-иновативните практики, произтичащи от най-добрите проекти, които са били изпълнени през последния програмен период. Наградите RegioStars са разделени в четири категории, като НФРИ ще се състезава в категория " Интелигентен растеж: Разгръщане на потенциала за растеж на Малките и средни предприятия за дигитална икономика ".

Тази категория има за цел да идентифицира проектите, които са довели до разгръщане потенциала за растеж на МСП във всички сектори  чрез изграждане на конкурентно предимство чрез използването и прилагането на ИКТ.

Иновативният аспект на проекта Е-УСПЕХ се състои в реализиране на модел на сътрудничество между мрежи и партньорства в страни членки, с фокус върху е-включване и дигитални компетенции чрез подобряване на конкурентноспособността на специализираните предприятия за хора с увреждания и запазване на заетостта на работещите в тях лица.

Основните постигнати резултати по проекта са:

-  Разработен Наръчник с добри практики и стратегии за е-включване и онлайн присъствие за предприятията от социалната икономика.

Организирано посещение на място в Австрия на експерти и целеви групи в социални предприятия и насочени консултации от BBRZ O в сферата на информационните технологии.

-  Провеждане на 4 специализирани обучения за 30 представители на специализирани предприятия по темите: Интернет присъствие и онлайн маркетинг; Консултации за онлайн присъствие и брандиране; Основни познания по SEO оптимизиране; Е-търговия.

-  Изградена и работеща онлайн платформа и продуктов каталог в подкрепа на социалните предприятия, улесняваща взаимоотношенията с клиентите – www.shop.nfri.bg.

НФРИ изпълни проекта в партньорство с Австрийския център за професионално обучение и рехабилитация BBRZ – O, който е най-големият център за професионална рехабилитация в Австрия.