Новини

Европейски награди за насърчаване на предприемачество

20.02.2015

Европейската комисия организира присъждането на Европейските награди за насърчаване на предприемачеството 2015.

Целта е да бъдат открити и да получат признание онези от вас, които най-успешно насърчават предприемачеството в Европа и в частност - в България, служат за пример при прилагането на политика и практика в тази област, повишават вниманието относно значимостта на предприемачеството, насърчават и вдъхновяват бъдещи предприемачи.

В конкурса за Наградите могат да участват национални, регионални и местни публични институции и публично-частни партньорства от всички държави-членки на ЕС, Норвегия, Исландия, Сърбия и Турция. Обособени са два етапа: национален и европейски; кандидатите могат да продължат участие на европейския етап, след като са преминали успешно през селекция в собствената си страна. На национално равнище от българско жури под ръководството на Министерството на икономиката ще бъдат отличени 2 кандидатури в две отделни категории, които ще получат право на участие в европейския етап на конкурса, където жури, съставено от Европейската комисия ще определи най-добрите проекти - по един победител във всяка от шестте категории и един носител на голямата награда. Финалът тази година ще бъде през ноември в Люксембург, по време на Четвъртата асамблея на малките и средните предприятия.

За да изтеглите формуляр за участие и за всички резултати посетете сайта на националния конкурс "Европейски награди за насърчаване на предприемачество". Научете повече подробности на адрес www.enterprise-bulgaria.eu