Новини

ПРОГРАМА на Четвърти Европейски форум за социално предприемачество 26.03.–29.03.2015 г. гр. Пловдив

30.01.2015

НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИМ на Официалното откриване на ЧЕТВЪРТИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР НА ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ ОТ СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА

26 март 2015 г., четвъртък, от 10.30 часа, палата № 6 на Международен панаир Пловдив

 

ПАЛАТА № 6 НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ ЩЕ БЪДЕ ОТВОРЕНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ в периода от 26 март – 29 март 2014 г.

и на ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „Социално предприемачество за растеж и работни места”

26 март 2015 г., четвъртък, от 14.00 часа, в зала „България”, Конгресен център на Международен панаир

 

КРЪГЛА МАСА и работни групи на 27 март 2015 г., петък, от 10.00 часа, на тема: „Възможности за развитие на социалното предприемачество”

 в зала „България”, Конгресен център на Международен  панаир

И „Регионално и локално коопериране” в зала „Пресклуб” на Конгресен център на Международен панаир

 

Четвъртото поредно издание на форума включва:

 • Международен панаир на повече от 100 социални предприятия от над 16 страни, модно ревю на облекла, произведени от социални предприятия в палата 6 на Международен панаир АД – Пловдив;
 • Европейска конференция на тема „Социално предприемачество за растеж и работни места“ на 26 март 2015 г. в зала „България”, Конгресен център на панаира;
 • Кръгла маса и Работни групи на 27 март 2015 г. по темите:  „Възможности за развитие на социалното предприемачество” и „Регионално и локално коопериране” в зала „България” и зала „Пресклуб”, Конгресен център на панаира.

Очаква се форумът да привлече повече от 30 000 посетители. От 2003 г. - Европейската година на хората с увреждания, НФРИ е съорганизатор и провежда национални изложения на социалните предприятия и кооперации за хора с увреждания. От 2012 г. тези изложения прераснаха в международни прояви, които се радват на все по-голям интерес от медии, социални предприятия, политици и широката публика. 

Досега във форумите от страна на институциите на ЕС взеха участие представители на Европейската комисия на най-високо ниво в лицето на г-н Ласло Андор, който откри първия форум през 2012 г., г-н Апостолос Йоакимидис (2013 г.) и г-н Марко Цуравич (2014 г.) от ГД „Предприятия и промишленост“, на Европейския икономически и социален комитет, с подкрепата на Министерство на труда и социалната политика на Република България, СЕКОП и неправителствени организации. 

Четвъртия европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика дава ясно трансгранично послание за значимостта на хората с увреждания в Европейската общност, приносът към обществото  който дават специализираните предприятия на хора с увреждания чрез иновации, технически и социални постижения и практики. С включването и на социални предприятия от Европа ще се изградят благоприятни предпоставки за едно по-кохерентно и ефикасно развитие на социалната икономика в страната. Това от своя страна е важна стъпка в упражняване на правото на труд и подобряването на трудовите условия и социалното включване на хората с увреждания.

На сайта  www.efse-bulgaria.eu на български и английски език ще бъде изнесена информация за четирите издания на  Европейските Форуми за социално предприемачество, в рамките на които се провежда Европейския панаир на социални предприятия и кооперации на хора с увреждания.  

В каталога на сайта ще бъдат изброени всички участници в четвъртото издание на Европейския форум за социално предприемачество в гр.Пловдив. За целта същите ще бъдат представени с информация за дейността си, контакти и лого.

Конференциите съпътстващи форума са основен инструмент за обмен на мнения, добри практики и идеи между експерти на национално и европейско равнище, включително и от страни-кандидати за членство в ЕС и допринасят за насърчаването на социалните предприятия и кооперации като важни участници в пазарната икономика.

ПРОГРАМА

за провеждане наЧетвърти Европейски форум за социално предприемачество, 26.03. – 29.03.2015 г., гр. Пловдив, Р България

26 Март 2015, 10.30 – 17.30

10:30

Официално откриване:

- г-н Иван Соколов, председател на Съвета на директорите на Международен панаир Пловдив;

- г-н Иван Тотев, кмет на гр. Пловдив

- г-н Марко Цуравич, ГД Растеж (Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП), Европейска комисия

- г-н Манюел Марискал, Президент на СИКОПА-СЕКОП

- г-н Ивайло Калфин, Заместник министър- председател, Министър на труда и социалната политика на България, член на Европейския парламент (2009-2014); /подлежи на потвърждение/

г-н Бойко Борисов,  Премиер /подлежи на потвърждение/

11:00-12:30

Разглеждане на панаира и ревюто в палата 6 на Международен панаир

13:00-14:00

Коктейл

14:00-15:30

Конференция “Социално предприемачество  за растеж и работни места”

Зала „България”, Конгресен център на Международен панаир

Модератор: г-н Стилиян Баласопулов, председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации

Презентации:

-Представяне на Инициативата за социално предприемачество (г-н Марко Цуравич, Европейска комисия);

- Социалната икономика в националната политика и законодателството           (г-н Лазар Лазаров - Заместник министър на труда и социалната политика)

-Политика на CECOP за социално предприемачество (г-н Манюел Марискал, Президент на СИКОПА-СЕКОП) ;

- Финансиране на социалното предприемачество и социално включване чрез европейски проекти  за програмния период 2014 – 2020  (г-жа Зорница Русинова, Заместник министър на труда и социалната политика)

-Социално предприемачество и социално предприятие (г-жа Мари Зволска, Европейски икономически и социален комитет)

- Ролята на социално предприятие и социалното предприемачество за растеж и работни места  – позицията на ИСС  (Доклад на проф. Нено Павлов, зам.-председател на Икономически и социален съвет (ИСС) 

- Социално предприемачество – френският модел (г-жа Антонела Ноя, управител на Центъра за предприемачество, МСП и местно развитие)

15:30-16:00

Кафе пауза

16:00-17:30

Дискусия: Иновативни подходи за развитие на социалното предприемачество

Модератор: г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания /АХУ/

Презентации:

-Образование и обучение за предприемачи (г-н Ристо Райвио, ГД Заетост, Европейска Комисия)

- Политики за развитие на социалното предприемачество   (г-жа Теодора Тодорова, МТСП)

- Доклад за подкрепената заетост на Агенцията за хората с увреждания (г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор на АХУ)

- Социални кооперативни предприятия и грижа за зависими хора в региона на Андалусия, Испания (г-жа Гарсия Торес, ФАЕКТА – Федерация на социалните производствени кооперации в Андалусия, Испания)

- Насърчаване на дейности за развитие на социалното предприемачество в Югоизточна Европа (г-жа Таня Траянова,  Италианската Търговска камара в България)

- Въпроси и отговори

19:00

Официална вечеря на лекторите с г-н Ивайло Калфин, заместник министър председател, министър на труда и социалната политика на Р България

* * *

27 март 2015, 10:00 – 12:30

10:00-12:30

Паралелни работни групи:

 

Работна група 1: Възможности за развитие на социалното предприемачество

 

Зала „България”, Конгресен център на Международен панаир

Модератор: г-н Марко Цуравич,  Европейска Комисия

 

 1. Женско предприемачество - г-н Марко Цуравич, Европейска комисия
 2. Възможните форми за сътрудничество и развитие на ефективен социален и граждански диалог в подкрепа предприемаческата инициатива на жените – г-жа Веселина Старчева, КТ Подкрепа
 3. Социалното предприемачество – Проф. дсн Начко Радев
 4. Предприемаческо образование и обучение чрез студентски кооперации:  добрата практика/успешния пример на Мурсия, Испания -  Г-жа Асунсион Арналдос, Вице-президент на Съюза за кооперативно обучение в регион Мурсия, Испания
 5. Добрата практика на „Ниа  Милва“ ЕООД, гр. Хасково – г-жа Сиана Кисьова, управител
 6. Квалификацията – основа за по-ефективна социално и трудова интеграция на хората с увреждания - г-жа Йовка Гайкова, председател на ТПКИ „Родина“-Варна
 7. Собствено производство – възможност за разширяване на социалното предприемачество - г-жа Мариана Димитрова, председател на „Дибико“ ЕООД-София

Работна група 2: Регионално и локално коопериране:

 

Зала „Пресклуб”, Конгресен център на Международен панаир

 

Модератор: г-жа Елка Тодорова, председател на Националната федерация на работодателите на инвалиди /НФРИ/

 

 1. Добрата практика на Европейска мрежа на градове и региони за развитие на социалната икономика /РЕВЕС/ -  г-н Ян Олсон, съпрезидент
 2.  Възможности за европейско финансиране на партньорствата между общините и социалните предприятия (г-жа Правда Игнатова, Агенция за социално подпомагане към МТСП);
 3. Политики за социално партньорство – Община Троян - г-жа Донка Михайлова , кмет на гр. Троян
 4. Публично-частно партньорство между община Бургас и социалните кооперации от региона -  г-н Георги Порязов, председател на Окръжен съюз на ТПК - Бургас
 5. Иновативни методи за сътрудничество на регионално и междусекторно ниво чрез гъвкави форми на заетост – г-жа Петя Грудева,  "Згура - М" ЕООД - Пловдив
 6. Иновации и социално предприемачество - г-н Данаил Начев, председател на ТПК „Мара Денчева“