Новини

Семинар „Социални умения” за работещите в специализираните предприятия от Южна България

25.02.2013

 

Националната федерация на работодателите на инвалиди обявява прием на заявки за участие

в Семинар „Социални умения” за работещите в специализираните предприятия от Южна България

който ще се проведе на 5 и 6 март в гр.Кърджали, хотел „Устра”

НФРИ кани членовете си от Южна България да се включат в организирания Семинар „Социални умения” на 5-6 март 2013 г. в гр.Кърджали. Семинарът ще се проведе в два модула „Самопомощ” и „Работа в смесени колективи в специализирани предприятия” за работещите в специализираните предприятия.

Занятията ще започнат от 14.00 часа на 5 март 2013 г. и ще приключат в 14.00 часа на 6 март. Място на провеждане: гр.Кърджали, хотел „Устра”, ул.Генерал Делов № 1, www.ustra-tour.com

Не се дължи такса участие в семинара.

Осигурено е настаняването и изхранването на участниците.

За желаещите е осигурен транспорт за групово пътуване на участниците от предприятията по маршрут София-Пирдоп-Пловдив-Кърджали и обратно за 40 участника. Тръгването на автобуса е от Храм Паметник „Александър Невски” в гр.София в 7.00 часа; от 8.00 часа от „Пролет” ЕООД – гр.Пирдоп, от 10.30 часа от гр.Пловдив („Марица 2011” ООД и «Стопански дейности КЦМ» ООД – при проявен интерес, допълнително ще бъде уточнено).

 

Участниците в семинара ще посетят и културно-исторически обекти от региона на гр.Кърджали.

         Моля желаещите специализирани предприятия, които ще изпратят свои участници,  да направят своята заявка, до 3 март 2013 г. на факс: 02 986 53 00 или e-mail: nfri@abv.bg

         Заявката следва да включва:

-         наименование и адрес на специализираното предприятие; лице за контакт;

-         трите имена на работещите;

-         възраст на лицето;

-         образование на лицето;

-         длъжност;

-         намалена работоспособност – ако лицето има такава.

         Лице за контакт във федерацията: Стела Костова – сътрудник в НФРИ