Новини

Заключителната конференция „Достъпност за всички”

25.02.2013

 

Националната федерация на работодателите на инвалиди има удоволствието да покани управителите на специализираните предприятия, членове на федерацията

в заключителната конференция „Достъпност за всички” на 6 март 2013 г. от 9.30 часа в салона на хотел „Кърджали”, гр.Кърджали

От името на Националният съвет на хората с увреждания в България, НФРИ най-учтиво кани своите членове да участват във финалната конференция „Достъпност за всички” по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.

Конференцията ще се проведе в сряда, 6 март 2013 г., от 9.30 часа в салона на хотел „Кърджали”, гр.Кърджали.

На финалната конференция ще бъдат представени Ръководството за достъпност, интернет-порталът по проект „Достъпност за всички”.

В конференцията ще вземат участие представители на местните и регионалните власти в Кърджали, Хасково и Смолян, гости от Гърция, представители на организации и обединения на хората с увреждания и др.

Достъпността е пряко свързана с живота и реализацията на хората с увреждания. НФРИ, като член на Националният съвет на хората с увреждания в България, разчита на участието на своите членове в конференцията за засилване на ползите от нея за гражданите и хората с увреждания у нас.