Новини

Индикативна програма на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия към Министерство на икономиката и енергетиката

15.01.2015

Индикативна програма на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) за организиране на участия в международни специализирани изложения за периода 23 април 2014 г. – 22 април 2015 г. може да изтеглите от тук: http://www.sme.government.bg/uploads/2013/09/Indikativna-prog-2014-2015.pdf