Новини

От 2015 г. стартира ОП Развитие на човешките ресурси

17.12.2014

„От януари 2015 г. планираме да стартираме почти всички оси на ОП РЧР 2014-2020 с акцент върху младежката безработица и пазара на труда“, съобщи заместник-министър Русинова, отговаряща за европейските програми на МСТП. Тя изтъкна, че по ОП РЧР 2007-2013 България усвоява средства над средното европейско ниво и припомни, че през първия програмен период 2007-2013 г. са усвоени над 74% от заложените средства.

Източник: http://www.mlsp.government.bg/