Новини

Национална конференция на тема: „КАЧЕСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЕМЕСТЪР: Годишен обзор на растежа, Специфични за страната препоръки, Национална програма за реформи“

17.12.2014

Председателят на НФРИ - Е.Тодорова взе участие в националната конференция на тема: „КАЧЕСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЕМЕСТЪР: Годишен обзор на растежа, Специфични за страната препоръки, Национална програма за реформи“ на 17-ти декември 2014 г., в гр. София. Тя се организира от Национален алианс за демократичен, устойчив и социален европейски семестър.

Националният алианс включва КНСБ; КТ „Подкрепа”; Фондация „Български център за джендър изследвания” (Българско женско лоби); Съюз на пенсионерите – 2004; Солидарна България; Експертна група към Съюз на икономистите в България; Асоциация „България си ти”; Алианс за децата и младежите; Фондация „Здраве и развитие”; НФРИ; Асоциация “Бест ту би”; Национален алианс за социална отговорност; Институт за семейна политика; Фондация “Синята птица”; Сдружение „Бъдеще 21”; Национална мрежа за децата; Информационен център срещу бедността, Европейска анти-бедност мрежа България (координатор). На конференцията беше представен доклада по проекта, чиито акценти са във връзка с годишния обзор на растежа и изпълнението на националната програма за реформи и специфични за страната препоръки. Използвани са и консултации с академичната общност и предстои допълнително разширяване на кръга на участниците по време на предстоящите публични обсъждания на доклада. (Докладът е наличен в управлението на НФРИ и при проявен интерес може да бъде изпратен чрез е-поща).