Новини

Работни срещи в Министерски съвет и МТСП

17.12.2014

На 3 декември т.г. - Международния ден на хората с увреждания национално представените организации на и за хора с увреждания внесоха своите искания в Министерски съвет, където бяха приети от съветника по социалните въпроси на министър-председателя на РБългария Тотю Младенов и съветника по социалните въпроси на министъра на труда и социалната политика Николай Николов. От страна на Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания участва Елка Тодорова – председател на НФРИ и член на УС на НСРХУ. Е.Тодорова постави въпросът за трудовата заетост на хората с увреждания и по-конкретно наблюдаващите се ограничения за участие в Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания и ОП „Развитие на човешките ресурси”. Настоя да се обезпечи финансово Дългосрочната стратегия за заетост на хора с увреждания и да се увеличи бюджета на Агенцията за хора с увреждания в частта за финансиране на проекти за специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания.  

Втората среща се проведе в Министерството на труда и социалната политика и представителите на национално представените организации на и за хора с увреждания бяха приети от зам.-министъра на труда и социалната политика  Гълъб Донев. Е.Тодорова отново постави въпросите в областта на заетостта на хората с увреждания.