Новини

Участие на Глобал Консулт БГ ЕООД в заключителeн семинар по проект "София - учещ се град"

10.12.2014

На 20 ноември 2014 г. в Информационния център на Софийски университет се проведе заключителния семинар "София - учещ се град". Проектът се изпълнява от Център за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование, Софийски университет „Св. Климент Охридски” в партньорство със Столична община.

НФРИ впоследствие беше включена като асоцииран партньор по проекта (без определено за целта финансиране). От страна на федерацията участвие във форума взе председателят на НФРИ Е.Тодорова и екипът от управлението на федерацията.

Управителят на „Глобал Консулт БГ” ЕООД Доброслав Илиев представи добра практика за неформално учене и образование чрез представяне на постигнатите резултати по реализиран успешно социален проект към АХУ. Финансираният от Агенция за хората с увреждания проект е насочен към повишаване на професионалните умения на персонала на „Глобал Консулт БГ” ЕООД. Проектът акцентира на необходимостта от усвояване на опит и дигитални компетенции и създаване на благоприятен социален климат за заетост на хората с увреждания в специализираното дружество.

При изнасянето на презентацията Доброслав Илиев представи предприетите активни мерки за достъп до професионална рехабилитация чрез обучения за е-включване и развитие на нови дигитални компетентности в сферата на предоставянето на туристически услуги от наетите лица с трайни увреждания в дружеството. Управителят на дружеството изрази своята удовлетвореност от въздействието на проектните дейности върху повишаването на личностното самочувствие и общностната значимост на хората с трайни увреждания от екипа на Глобал Консулт БГ ЕООД по време на работа и в свободното време.