Новини

Участие на Ния-Милва ЕООД в кръгла маса на тема "Заедно можем повече - добри практики за интеграция на хора с увреждания на пазара на труда"

15.11.2014

На 22 октомври 2014 г. в Пресцентъра на НДК се проведе кръгла маса на тема "Заедно можем повече - добри практики за интеграция на хора с увреждания на пазара на труда". Тя е заключителна част от проекта „Нови възможности за хората с увреждания”, изпълняван от вестник "Сега", БАРИС и Британски съвет - България, финансиран от Европейския социален фонд.

Целта на проекта е насърчаване включването в заетостта на хора с увреждания и реализацията им на реалния пазар на труда чрез въвеждане на иновативни модели за повишаване на тяхната активност и информираност и създаване на предпоставки за развитие на корпоративна социална отговорност.

Кръглата маса беше открита от г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор  на Агенция за хората с увреждания. Той представи възможностите за подкрепа, на които хората с увреждания и работодателите могат да разчитат при включването в заетостта.

Примери за добри практики при адаптиране на хора с увреждания на пазара на труда бяха представени от:

-  Петър Стайков, член на Съюза на слепите, който представи Специализирано бюро по труда - шанс за заетост на хората с нарушено зрение.

-  Сияна Кисьова от „Ния-Милва” ЕООД, гр. Хасково, която разказа за създаването и развитието на специализирано предприятие за хора с увреждания за производство на козметични продукти.

-  Марина Стефанова от фондация „Каузи”, която направи презентация на тема „Стартирането на собствен бизнес – шанс за заетост на хората с увреждания” – резултати от консултантската дейност на фондацията.

-  Павел Савов, председател на БАРИС, и Георги Кюрпанов от фирма „On time” относно стартирането на виртуален магазин за изделия, произведени от хора с увреждания.

-  Любов Костова – директор на Британски съвет – България, която представи добри практики при наемането на хора с увреждания във Великобритания и проекта „Мечти и отбори” – обучителна програма за деца и младежи със и без увреждания чрез създаване на международни училищни връзки.

-  Красимира Качармазова от Фондация „Светът на Мария”, която говори за подкрепената заетост на хората с увреждания.

-    Елица Баракова от Фондация "Помощ за благотворителност", която представи добри практики в заетостта при социалните предприятия и дейността и възможностите за финансиране на предприемачи от Център „Ринкър” на фондацията.