Новини

Внедряване на знак "Изберете - Произведено от хора с увреждания"

15.10.2014

Инициативата за въвеждане на знак "Произведено от хора с увреждания" цели заинтересованите работодатели да идентифицират своите стоки и услуги като произведени от специализирани и социални предприятия, в които работят хора с увреждания. Напр. в рекламни и информационни кампании и материали, сайтове, етикети на произвежданите продукти и т.н.

Чрез знака „Произведено от хора с увреждания“ всеки потребител ще знае, че с цената, която той плаща подпомага трудовата реализация на хората с увреждания.

Инициативата е част и от създадената е-платформа на НФРИ http://shop.nfri.bg/ ПРОИЗВЕДЕНО ОТ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ.