Новини

Пети мобилен семинар «Продължаващо професионално образование»

15.10.2014

На 09 октомври в Конферентната зала на Софийския университет се проведе пети мобилен семинар по университетския проект „София – учещ се град” на тема: „Продължаващо професионално образование”.

Председателят на НФРИ, Е. Тодорова взе участие като гост лектор по темата «Професионално ориентиране и квалификация на хора с увреждания», като разясни опита на федерацията и някои добри практики в специализираните предприятия за повишаване уменията и знанията на персонала, в това число и по схемата „Шанс за всички” по ОП РЧР в която активно участваха членовете на федерацията.

Организатор на форума е Центърът за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование, Софийси университет „Св. Климент Охридски”.

Водещ партньор е Столична община, а асоциирани партньори по темата са БГЦПО – Плевен, Дружество „Знание” – София, Националната федерация на работодателите за хора с увреждания и Езикова школа „Лозанов 4”.

Бяха представени и обсъждани въпроси, свързани със значението и ролята на продължаващото професионално образование днес, неправителствените организации в продължаващото професионално образование, образование и квалификация на различни целеви групи (професионални и социални), параметрите на компетентността на преподавателите и възможностите за валидиране на професионални компетенции.