Новини

Обняна на опит в „Б и Д” – с.Добрич, община Димитровград, чрез посещение на място в дружеството

25.09.2014

На 19 септември 2014 г. се проведе обмяна на опит чрез посещение на място в «БиД» ЕООД - специализирано предприятие за хора с увреждания.

Участниците се запознаха с производството и пакетаж на дървени клечки за зъби; новото производство на пластмасови изделия и на чанти от нетъкан текстил).