Новини

Семинар за обучение на управители от специализираните предприятия от НФРИ на тема: «Изменения и допълнения на Закона за обществените поръчки.

25.09.2014

 На 18 септември т.г. в Слънчев бряг се проведе  семинар на тема: "“Изменения и допълнения на Закона за обществените поръчки. Новата ОП “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020. Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020”.

Семинарът се организира във връзка с влизането в сила от 1 октомври 2014 г. на промените в Закона за обществени поръчки и в частност чл.16г, според който специализираните предприятията ще имат изразено преимущество при възлагане на обществени поръчки, ако отговарят на новия Списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставените услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки.

Семинарът бе в помощ както на управителите на предприятията, така и на други специалисти от специализираните фирми и кооперации за хора с увреждания, регистрирани в АХУ.