Новини

Международна изложба за автори с увреждания, която ще се проведе в периода от 25 октомври до 3 ноември 2014 г. в Tottori Prefectural Museum в префектура Тоттори, Япония

14.08.2014

Тази изложба дава възможност да се изложат произведения на хора с увреждания от Япония и други страни. Набират се творби за участие в международна изложба за автори с увреждания, която ще се проведе в периода от 25 октомври до 3 ноември 2014 г. в Tottori Prefectural Museum в префектура Тоттори, Япония.

Предложените експонати не трябва да са били излагани на други публични мероприятия. Може да се участва с фотографии, калиграфия, рисунки. Едно лице (една група от артисти) може да предложи само един експонат. Необходимо е да се попълни формуляр-молба за участие и да се изпрати по пощата като се посочи вида на експоната и да се добави негова снимка.

Участниците в изложбата заплащат лично таксата по транспортирането до мястото на изложбата. Организаторите заплащат таксата по транспортирането при връщането на експоната обратно.

Изложбата е организирана от Министерството на здравеопазването, труда и социалното благоденствие на Япония, префектура Тоттори, община Тоттори и  ще се проведе в рамките на 14-тия фестивал на изкуството и културата за хора с увреждания,

Срокът за изпращане на творбите е 1 август – 22 септември 2014 г. Подробности за участие – сайта на Агенцията за хората с увреждания от тук: http://ahu.mlsp.government.bg/uploaded_files/file/info%20izlojba.pdf