Новини

Обучителен семинар за медии

14.08.2014

На 19 и 20 юли 2014 г. в Разлог Асоциацията на родители на деца с епилепсия проведе обучителен семинар за журналисти и представители на медии. Основната тема бе Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КООНПХУ). Лектори на семинара бяха експерти от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на образованието. В първата част на семинара бяха представени основните членове на КООНПХУ и прилагането им в България, както и предвидените и реализирани законодателни промени. МОН представи Стратегията за приобщаващо (включващо) образование в контекста на КООНПХУ. Беше засегната и темата за различните услуги и проблемите със заетостта.

Е.Тодорова, председател на НФРИ, взе участие в семинара и представи някои от политиките по заетостта за хората с увреждания. Темата за заетостта предизвикаха интерес в представителите на медиите, които търсеха по-голяма конкретика и цифри и поеха ангажимент да следят темите и да публикуват съответната информация.