Новини

Предстои въвеждане на знак „Произведено от хора с увреждания”

14.08.2014

В рамките на проект „Е-Успех” на НФРИ по ОП РЧР, стартирал през 2013 г. по схема „Без граници – фаза 2” предстои финализиране на инициативата за въвеждане на знак "Произведено от хора с увреждания". 

Очаква се от есента подобен знак да бъде поставян от заинтересованите специализирани предприятия и кооперации за идентификация на стоки и услуги, произведени от специализирани и социални предприятия, в които работят хора с увреждания.

Чрез знака „Произведено от хора с увреждания“ всеки потребител ще знае, че с цената, която той плаща подпомага трудовата реализация на хората с увреждания.

Инициативата е част и от създадената е-платформа на НФРИ http://shop.nfri.bg/ ПРОИЗВЕДЕНО ОТ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ. Онлайн платформата за е-търговия се разпространява съвместно с Агенция за хората с увреждания на техния сайт: http://ahu.mlsp.government.bg/home/ и медийните партньори на НФРИ.