Новини

Посещение в Лозана ЕАД и специализирана стоматологична клиника „Да Винчи” по проект „Е-УСПЕХ”

20.06.2014

В периода 10-13 юни 2014 г. се състоя работно посещение на представители на Център за професионално обучение и рехабилитация (BBRZ Ö) - Австрия в България – партньор на НФРИ по проект „Е-УСПЕХ - Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от социалните предприятия за електронно включване и дигитални компетенции за заетост на  хората с увреждания”. Посещението се организира по проекта, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0142-С0001 с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС.

По време на посещението на 11.06.2014 г. представителите на BBRZ – Ö посетиха членовете на НФРИ - Лозана ЕАД и специализирана стоматологична клиника „Да Винчи” и имаха възможност да се запознаят на живо с дейността на предприятията,  производствата, които развиват и услугите, които предоставят.

Австрийските партньори споделиха, че видяното от тях е изключиелно интересно, отчетоха професионализма на специализираните предприятия и пожелаха успех занапред и при развитие на новите дейности