Новини

Стартира онлайн платформата за ел.търговия shop.nfri.bg, свързваща предприятията от мрежата на Националната федерация на работотдатели на инвалиди с крайните потребители

20.06.2014

НФРИ финализира окончателната версия на онлайн платформата за ел.търговия http://shop.nfri.bg, свързваща предприятията от мрежата на Националната федерация на работотдатели на инвалиди с крайните потребители.

Shops.nfri.bg e платформа в която специализираните предприятия могат да създадават свои електронни магазини и да продават продуктите си онлайн. Крайните потребители от своя страна, могат да научат повече за дейността на социално отговорните бизнеси в България и да ги подкрепят като закупят oт голямото разнообразие от техни продукти. Платформата е разработена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-7.0.01-0142-С0001 по Проект „Е-УСПЕХ Европейски иновации – Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Е-включване и дигитални компетенции за заетост на   Хората с увреждания”.