Новини

Виртуална социална академия към БТПП предлага безплатни консултации

04.06.2014

Българска търговско–промишлена палата като  бенефициент по Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, предоставя БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ в следните области:

  • Трудовоправни и осигурителни отношения;
  • Фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика;
  • Повишаване адаптивността на работниците;
  • Управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация;
  • Приложение на системата GS1 (маркиране с бар кодове и електронен обмен на данни).

 Повече информация можете да намерите на сайта http://www.vsa.bcci.bg/

 

Източник: http://responsagroup.bg/blog/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B1%D1%82%D0%BF%D0%BF/#sthash.Fk5CX3L7.dpuf