Новини

Нова информационна кампания "Споразумението за партньорство"

04.06.2014

От 28 май 2014 г. до 13 юни 2014 г. в цялата страна ще се проведат серия открити приемни и информационни събития, посветени на Споразумението за партньорство на Р. България. Инициативата е на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз.

Всички заинтересовани ще имат възможност на място да получат компетентен отговор на въпросите си за възможностите, които ще предоставят новите оперативни програми през периода 2014-2020 г.

В рамките на кампанията ще се проведат близо 70 открити приемни на различни комуникативни места в цялата страна, както и общо 40 тематични събития.

Това е втората за тази година национална информационна кампания, организирана от Централния информационен и координационен офис и 27-те областни информационни центрове.

Кампанията се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

Източник: www.eufunds.bg