Новини

На 31 януари 2013 г. в Столична община се проведе работна среща на експертна работна група

12.02.2013

 

Председателят на НФРИ Е.Тодорова и инж.Юли Андреев - изп.директор на „Лозана” ЕАД – гр.София, член на федерацията, участваха на 31 януари 2013 г. в работната среща на експертната работна група по проект на Столична община  за идентифицирането на регионални политики и практики, които съдействат за устойчивото развитие на социалното предприемачество.

Проектът цели да идентифицира добри практики за предприемане на  мерки, насочени към развитие на социалното предприемачество; политически решения за стимулиране на социалните предприятия/предприемачи; структури и подходи за оказване на съдействие в сферата на социалното предприемачество.

Е.Тодорова представи примери за добри практики в сферата на социалните инициативи на територията на страната, в т.ч. работещи и ефективни социални предприятия, както и примери за публично-частни партньорства и партньорства между частни организации и/или НПО, в подкрепа на социалната икономика.