Новини

Фонд „Условия на труд” отпусна над 613 хиляди лева за модернизация на работни места

04.06.2014

Фонд „Условия на труд” (ФУТ) отпусна над 613 хиляди лева за модернизация на работни места. Това стана факт след подписаните на 29 май 2014 г. в МТСП договори за проекти между ФУТ и 10 фирми. Дейностите на предприятията са в различни сектори – добив и обогатяване на руди; текстилна промишленост и конфекция; автомобилна индустрия; печатарски изделия; производство на зърнени култури; машиностроене; производство на алкохол.

„С инвестициите в подобряване на условията на труд предприятията стават по-конкурентоспособни и печеливши”, подчерта управителят на ФУТ и заместник-министър на труда и социалната политика Светлана Дянкова. Тя посочи, че усилията на МТСП са насочени към активиране участието на малки и средни предприятия, които желаят да получат подкрепа от държавата, за да подобрят работните си места.

С осигурената от ФУТ финансова подкрепа фирмите ще реализират проекти, с които ще подобрят условията на труд в базите си, ще се модернизират социално-битовите условия, ще се повиши качеството на микроклимата в предприятията. По-добро място за работа ще бъде осигурено на близо 1500 работници и служители.

 

Източник: http://www.mlsp.government.bg/