Новини

НФРИ в партньорство с BBRZ – Австрия организират Национален форум „Е-включване в предприятията за хора с увреждания” на 12 юни 2014 г. в гр.София

04.06.2014

На 12-ти юни 2014 г. (четвъртък) от  13.30 часа в гр.София, ул. "Стара планина" № 6, Бест Уестърн Плюс Сити Хотел, зала „Сити”, НФРИ в партньорство с BBRZ – Австрия организира Национален форум „Е-включване в предприятията за хора с увреждания”.

В рамките на форума ще бъдат представени:

Ø  Партньорство по проекта  – НФРИ и BBRZ – Австрия;

Ø   Проект „„Е-УСПЕХ Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел. включване и дигитални компетенции за заетост на  Хората с увреждания” и резултатите от извършените дейности по проекта;

Ø   Електронно включване, онлайн присъствие, дигитални компетенции и маркетингово позициониране и управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) в предприятията на и за хора с увреждания.

Националният форум се организира по Проект „Е-УСПЕХ Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от социалните предприятия за електронно включване и дигитални компетенции за заетост на  хората с увреждания”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0142-С0001 с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС.

Форумът е насочен към представители на държавната администрация и неправителствения сектор, работещи по проблемите на хората с увреждания и тяхната социална интеграция чрез трудова заетост, социални предприятия за хора с увреждания, специализирани предприятия/кооперации за хора с увреждания, медии и др.