Новини

НФРИ се включи в заключителна конференция „Включени, не заключени” относно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, организирана от Български център за нестопанско право

26.04.2014

На 10-ти и 11-ти април в Информационния център на Европейския парламент в София се състоя  заключителната конференция „Включени, не заключени" относно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, в която взеха участие представители на НФРИ. В продължение на два дни Български център за нестопанско право (БЦНП) и партньори изложиха резултатите от практическото прилагане на моделите на подкрепеното вземане на решения. Събитието събра представители на медиите, граждански организации и държавни институции, отговорни за осигуряването на подкрепа за хора с увреждания. На него бяха представени резултатите от прилагането на Програма за подкрепено вземане на решения – „Следваща стъпка", уникална за България и към момента прилагана ефективно единствено в Австралия.

 В първия ден на конференцията участие взеха заместник-министърът на труда и социалната политика  Лазар Лазаров, Надя Шабани - програмен директор в БЦНП,  Сабина Найденова - член на  Национална организация на потребителите на психично-здравни услуги (НОППЗУ), Мариета Димитрова - правен консултант на БЦНП,  Илиана Малинова - ръководител на Пилотен проект „Да овластим хората с интелектуални затруднения" и Валентина Христакиева - директор на „Глобална инициатива в психиатрията-София". 

Официалното откриване започна с обръщението на г-н Лазаров към присъстващите:  „ Днес ще се запознаем с механизма на подкрепеното вземане на решения. Убеден съм, че той е механизмът към овластяване. В същото време е превантивна мярка срещу подчиняването на живота на хората с увреждания, на техните интереси, амбиции и  страхове".

Малко след това Надя Шабани постави основните акценти на конференцията: „В рамките на тези два дни ще ви дадем много цифри, но искаме още в началото да запомните ключовите моменти.  Ако искаме да правим конкретни реформи с конкретни резултати за хората, трябва да стъпваме на факти. 7500 е броят на хората, поставени официално под запрещение.  122 000 е броят на  хората, които биха имали нужда от мерките по подкрепено вземане на решения в бъдеще.  1225 лева ще бъдат спестените пари, ако се приложи новият механизъм."

Голям интерес сред присъстващите предизвика презентацията на Радост Лалчева за  икономическите ползи и ефекти от подкрепеното вземане на решения за човека и за обществото. Според анализа 57% от хората с интелектуални затруднения и 56% от хората с психично-здравни проблеми, които в момента живеят в институции, не се нуждаят от интензивна 24-часова подкрепа. Направените изчисления показват, че ако бъде приложен новият механизъм, един човек с интелектуални затруднения или с психично-здравни проблеми ще струва на обществото с около 1000 лева по-малко. 

 Според експертите прилагането на механизма е дългосрочна инвестиция, която ще доведе до намаляване на разходите във времето. Друг акцент на това изследване е, че капацитетът на защитените жилища трябва да се увеличи с още 600 места. Освен това трябва да бъдат изградени още наблюдавани жилища, тъй като в момента броят им е 105, а трябва да бъдат поне 2000. Освен финансовите ползи на новия механизъм, бяха представени и нефинансовите му предимства – качество на живот, равнопоставеност пред закона и социално включване. В момента едва 20% от хората, настанени в институции имат социално участие.  За сравнение  50% от хората, приели модела на ПВР, са социално активни.

Партньори по Програмата за подкрепено вземане на решения – „Следваща стъпка", изпълнявана от Български център за нестопанско право са Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, Фондация Глобална инициатива в психиатрията – София (ГИП) и Националната организация на потребителите на психично здравни услуги (НОППЗУ).