Новини

На 21 март т.г. участниците в Третия европейски панаир на предприятията от социалната икономика от НФРИ се срещнаха с представители на Министерство на икономиката и енергетиката и търговски представители на България

25.03.2014

В следобеда на 21 март се проведоха срещи с членовете на НФРИ и представители на МИЕ и търговски представителства в лицето на Дияна Найденова – директор на Дирекция «Външна икономическа политика», Весела Байрактарова – Н-к на отдел Европейски департамент по външна икономическа политика, Румен Бонев – търговско представителство на България във Франкфурт и Димитър Салов – икономически съветник. Целта на визитите беше да бъдат представени участниците от НФРИ с техните производства и капацитетни възможности за търсене на пазари и участие в международни специализирани изложения, организирани от МИЕ. Търговските представители имаха възможност да се запознаят на място с продуцията и услугите на изложителите и да се осъществят преки бизнес контакти между тях.

Главният директор на Главна дирекция «Европейски фондове за конкурентноспособност» и ръководител на Управляващия орган по ОП «Конкурентноспособност» Ели Милушева също посети щандовете на членовете на федерацията. Предвид участието на специализираните предприятия в  ОП «Иновации и предприемачество», в сутрешния панел по време на кръглата маса, председателят на НФРИ прикани Е.Милушева да се запознае на място с произвежданите стоки и предоставяните услуги от членовете на федерацията.