Новини

Трети европейски форум за социално предприемачество се проведе в периода 20-23 март 2014 в „Международен панаир Пловдив” АД

25.03.2014

Третият европейски форум за социално предприемачество се проведе от 20 до 23 март т.г. в Пловдив. Форумът включи конференция на тема „Насърчаване на социалното предпримачество възможности и преспективи” и Трети европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика, който бе открит официално от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов. Гости на откриването бяха и Лазар Лазаров – зам.министър на труда и социалната политика, Минчо Коралски  - изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, Иван Соколов - председател на Съвета на директорите на Международния панаир-Пловдив, Марко Цуравич – Европейска комисия, ГД „Предприятия и промишленост”, Ян Олсон – Европейски икономически и социален комитет, Бруно Ролантс - генерален директор на Европейската конфедерация на производствените кооперации и социални предприятия и други.

В словото си при откриването на изложението министър Адемов заяви: „Това е празник на социалното предприемачество не само в България, но и в Европа, и ще разшири територията на социалната икономика. Българското правителство има инвестиционни приоритети, ориентирани към развитие на социалната икономика.”

И тази година програмата на събитието включваше конференция на тема “Насърчаване на социалното предприемачество – възможности и перспективи”; кръгла маса, посветена на „Развитие на социалното предприемачество – ролята на държавата и общините” и Трети европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика, който е уникален в рамките на Европа. Това ежегодно събитие съдейства за развитие на социалното предприемачество и социалната икономика в България и насърчава заетостта на хората с увреждания. Участници във форума са НПО, работещи с хора с увреждания, национално представителни организации на и за хора с увреждания и 82 социални предприятия, кооперации и доставчици на услуги от България, Белгия, Румъния, Италия, Турция и Испания.

Официални гости и участници в конференцията бяха представители на европейски и български институции и неправителствени организации. В своето приветствие генералният секретар на СЕКОП Бруно Ролантс изтъкна значимостта на този панаир в рамките на целия европейски пазар, защото чрез него се интернационализират предприятията от ЕС. Подкрепа за изложението заяви в словото си и Ян Олсон, член на Европейски икономически и социален комитет. Марко Цуравич – ръководител направление в Главна дирекция „Предприятия и промишленост” на ЕК припомни, че социалната икономика заема 10% от целия бизнес и ангажира 6% от работещите в ЕС, като в България заетите в сектора са около 3000. Той подчерта, че Европейският панаир съдейства да се разработват нови и успешни модели на социално предприемачество.

Националната федерация на   работодателите на инвалиди беше основен съорганизатор съвместно с НС на ТПК от страна на национално-представителните организации на и за хора с увреждания.

Членове на НФРИ взели участие в Третия Европейски панаир на предприятията от социалната икономика:

 • РАЙНА КНЯГИНЯ - П ООД – ПАНАГЮРИЩЕ,
 • ЛОЗАНА ЕАД – СОФИЯ,
 • АВИС ЕООД – БУЗОВГРАД,
 • ПРОЛЕТ ЕООД – ПИРДОП,
 • МИР- И ЕООД – ЕТРОПОЛЕ,
 • НИЯ-МИЛВА ЕООД – ХАСКОВО,
 •  „МАЛЬОВИЦА” ЕООД – САМОКОВ,
 • ФОНДАЦИЯ „ГИП – СОФИЯ”,
 • ЕТ ШАНС 5 – ПАНКА ВАНГЕЛОВА – С.МЕЗЕК,
 • ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЕООД – СОФИЯ,
 • СТРОЙТЕХ 2010 ЕООД – ЯМБОЛ

След откриването на панаира официалните гости разгледаха изложението на стоки и услуги

По време на официалната церемония по откриването на панаира министърът на труда и социалната политика д-р Адемов връчи награди на участници в панаира за техни иновативни продукти/услуги. От членовете на НФРИ награди получиха „Лозана” ЕАД - за иновативно въвеждане на ново производство – производство на ролки за касови апарати и „Авис” ЕООД за нов продукт на фирмата – сладко от маслодайни рози.