Новини

НФРИ организира семинар за ръководители и счетоводители на тема: „Промени в данъчните закони и в соц

13.01.2013

 

На 4 февруари 2013 г. в гр.София, бул.”Дондуков” № 11, залата на ет.9, Националната федерация на работодателите на инвалиди организира семинар за ръководители и счетоводители на тема: „Промени в данъчните закони и в социалното и здравно осигуряване през 2013 г.”.

 

П О К А Н А

за ръководители и счетоводители за учебен семинар от НФРИ на тема:

 Промени в данъчните закони и в социалното

и здравно осигуряване през 2013 г.

Дата:     4 февруари 2013 г.

Лектори:

Моника Петрова – гл.експерт по приходите в НАП

Валентина Гекова – гл. експерт по приходите в НАП

Зорница Димитрова – гл.експерт по приходите в НАП

Виржиния Заркова – началник отдел, НОИ

Място:   гр. София,  НФРИ, бул.”Дондуков” 11, ет.9,  залата

Учебна програма:

09.50 – 10.00 ч. Регистрация на участниците

10.00 -11.30 ч. Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2012 г.

Лектор: Моника Петрова

11.30-13.00 ч. Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2012 г.

Лектор: Валентина Гекова

13.00-14.00 ч. обяд

14.00-15.30 ч. Подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица: Наредба № H-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица.

                                    Лектор: Зорница Димитрова

15.30-17.00 ч.  Социално и здравно осигуряване 2013 г. • Закон за бюджета на ДОО 2013 г.; Кодекс за социално осигуряване; Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски; Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"; Наредба за осигурителните каси; • Закон за здравото осигуряване; Закон за бюджета на НЗОК - 2013 г.
 

Лектор: Виржиния Заркова

 

Моля да заявите участие до 29 януари 2013 г.!

Организаторите си запазват правото на промяна в програмата!