Новини

Конференция "Иновации и предприемачество 2014. Наука, Изследвания, Технологично развитие"

10.03.2014

На 20 март 2014 г., гр. София в Хотел Хилтън ще се проведе Конференция ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2014. Наука, Изследвания, Технологично развитие

Конференцията има за цел да се превърне в ежегодна платформа за представяне на национални наднационални политики за повишаване на конкурентоспособността чрез инвестиции в иновации, успешно приложени технологични решения, както и добри практики от едрия, среден и малък бизнес.

Ще бъдат потърсени общи решения за изграждането на успешно взаимодействие между институциите и бизнеса с цел стимулиране на предприемачеството чрез използване на наука и нови технологии. 

Събитието ще бъде посетено от представители на държавни институции, имащи отношение към развитието на технологиите и внедряването им от бизнеса; компании, предлагащи иновативни решения; представители на бизнеса и академичната общност. 

Основните акценти на събитието са:

  • Европейската и националната политики за иновации и стимулиране на предприемачеството;
  • Приложими иновативни практики;
  • Технологични решения и взаимодействие между бизнеса;
  • Науката ориентирана към бизнеса за общ икономически растеж;
  • Добри практики и примери.

            За допълнителна информация и регистрация: Василена Димитрова,

телефон: +359 88 261 7670 и +359 88 261 7670; v.dimitrova@srednogorie.eu