Новини

ПОКАНА ТРЕТИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР

25.02.2014

НАЙ-УЧТИВО КАНЯТ УПРАВИТЕЛИТЕ И РАБОТЕЩИТЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧЛЕНОВЕ НА НФРИ

на

Официалното откриване

на

ТРЕТИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР

НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ

НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

20 март 2014 г., четвъртък, от 11.00 часа, палата № 6 на Международен панаир Пловдив

 

 

ПАЛАТА № 6 НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ ЩЕ БЪДЕ ОТВОРЕНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ

в периода от 20 март – 23 март 2014 г.ПРОГРАМА

 

за провеждане на

Трети Европейски форум за социално предприемачество

20.03. – 23.03.2014 г.

гр. Пловдив, Р България

Четвъртък, 20 март 2014

11:00-11:30

Церемония по официално откриване на Третия Европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика:

- г-н Иван Соколов, главен директор на Международен панаир Пловдив

- г-н Иван Тотев, кмет на град Пловдив

- г-н Марко Цуравич, Европейска комисия, ГД „Предприятия и промишленост” /подлежи на потвърждение/

- г-н Ян Олсон, Европейски икономически и социален комитет

- г-н Бруно Ролантс, Европейска конфедерация на производствените кооперации и социални предприятия (СЕКОП)

- г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания

-г-н Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика

- г-жа Даниела Бобева, Заместник министър-председател на РБ

-г-н Пламен Орешарски, Министър-председател на РБ /подлежи на потвърждение/

Палата  N6 на Международен панаир

 

Прерязване на лентата от официалните лица

11:30-13:00

Разглеждане на панаира и връчване на наградите за участниците

14:00-18:00

Конференция “Насърчаване на социалното предприемачество – възможности и перспективи”

Зала „България”, Конгресен център на Международен панаир

Работни езици: български, английски и френски

14:00-16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Първи панел

Модератор: Стилиян Баласопулов, председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации

- Ролята на държавата за развитието на социалното предприемачество, г-н Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика

- Политика на ЕК за насърчаване на социалното предприемачество –

г-н Марко Цуравич, Европейска комисия, ГД „Предприятия и промишленост” /подлежи на потвърждение/

- Инициативата за социално предприемачество /ИСП/– Сътрудничество между публичната администрация и социалните предприятия, Европейска комисия, ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване»

- Европейския социален фонд и социалното предприемачество 2014-2020 г., г-н Филип Хат, Европейска комисия, бивш началник отдел ГД „Заетост, социални въпроси и включване”

- Инициативата за социално предприемачество и закона за единния пазар, Европейската комисия, ГД Вътрешни пазари

- Кооперациите – преструктуриране и социалното предприемачество, г-н Ян Олсон, член на Европейския икономически и социален комитет

16:00-16:30

Кафе пауза

16:30-18:00

Втори панел

Модератор: г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания

- Кооперациите и социалното предприемачество – ново развитие - европейски хоризонт, г-н Бруно Ролантс, Европейска конфедерация на производствените кооперации и социални предприятия (СЕКОП)

- Дейността на АХУ - възможности за развитие на социалното предприемачество

- „Пътеводител“ за изпълнението на правилника на ЕС за продуктите и пакет мерки за безопасност на продуктите и надзор на пазара, г-н Симеон Шенев, Европейската комисия, ГД Предприятия и индустрия

- CEFEC - Социални фирми Европа, принос за социалната икономика в Европа, г-н Петру Василе Гафиук

- Проекти за социални предприятия и кооперации, г-н Санжин Плакало, Европейски център за социална икономика Pour la Solidarite

- Социалното предприемачество и Европейска мрежа за социална интеграция на предприятията - ENSIE, г-жа Орели Дюпре,

Дискусия:

Изводи и обобщения. Закриване на конференцията.

19:00-21:00

Вечеря на лекторите с представител на Министерство на труда и социалната политика, х-л „Санкт Петербург”

 

Петък, 21 март 2014

10:00-12:30

Кръгла маса: „Развитие на социалното предприемачество – ролята на държавата и общините”

Модератор: Елка Тодорова, председател на Националната федерация на работодателите на инвалиди

- ПЧП между общините и социалните предприятия – възможност за развитие на социалното предприемачество-представител на Сдружението на общините в България

- Икономическият и социален съвет и ПЧП - представител на ИСС

- Модел на ПЧП – опитът на община Плевен

- ОП „Иновациии и конкурентноспособност 2014-2020” – схема „Подкрепа на предприятия и кооперации на хора с увреждания”-представител на МИЕ

- Европейски социален фонд и ОП „РЧР - възможности за социалните предприятия” - 2014-2020 – представител на МТСП

- Гаранционни фондове - фактор за развитие на социалното предприемачество - представител на банковата система

- Добри практики на ПЧП и Европейски проекти

           - НФРИ

           - ТПКИ

Дискусия:

Изводи и обобщения. Закриване.

14:00-16:00

Работна среща на специализираните предприятия с търговските организации

В подкрепа на специализираните предприятия за преодоляване на затрудненията при реализация на техните продукти в пазарни условия, организаторите на Трети Европейски форум предвиждат в програмата за 21.03.2014 г. да се проведе работна среща на социални предприятия с представители на бизнеса.

На срещата ще бъдат представени презентации на продуктите, произвеждани от специализираните предприятия пред представители на бизнеса (целеви партньори). В програмата е заложено участие на представители на смесени търговско-промишлени палати със страни от региона, които да информират участниците за възможностите, които осигурява за тях съответния пазар. След представянето на участниците ще се осигури възможност за осъществяване на непосредствени делови контакти. Препоръчително е участниците в работната среща да разполагат с рекламни материали или друг вид рекламни средства с цел представяне на произвежданата от тях продукция/услуги.