Новини

Покана за участие в обучение на тема: „Психично здраве и трудова заетост”

10.02.2014

Фондация „Глобална инициатива в психиатрията - София” кани представители на работодатели в обучение на тема „Психично здраве и трудова заетост”, което ще се проведе от 10:00  до 17:00 ч на 24 и 25 февруари, 2014 (понеделник и вторник) в Комплекс за психично-здравни услуги в общността, район Слатина (адрес: гр.София, жк.Слатина, ул.Роглец №17).

Обучението се организира в рамките на проект „Шанс за по-добра възможност”, който се осъществява от фондация „Глобална инициатива в психиатрията - София” с финансовата подкрепа на ЕСФ чрез  Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” схема ”Без граници – Компонент 1 – Фаза 2”.

Проектът цели да изследва възможностите хората с увреждания да бъдат наети на реалния пазар на труда чрез въвеждане на подхода „Подкрепена заетост”.

Ежедневната работа на фондацията е свързана с предоставяне на услуги за хора с психично-здравни проблеми. Конкретната цел на предлаганото обучение е да бъдат информирани работодателите за ползите, трудностите и възможните механизми за подкрепа, които могат да имат при наемането и/ли управлението на хора с психичноздравни трудности. От друга страна, обучението е насочено към развенчаване на някои от съществуващите митове и стереотипи, свързани с невъзможността на хората с психичноздравни проблеми да работят пълноценно.

Обучението е предназначено към всички, които проявяват интерес към темата за психичното здраве и работното място, работодатели на човек с психичноздравни трудности, или имащи намерение да наемеат на работа човек с увреждане.

Допълнителна информация:

По време на двата обучителни дни обядът и кафе-паузите са осигурени от организаторите. Обучението е безплатно за участниците, като в края са предвидени сертификати за участие.

За  въпроси, свързани с обучението, може да се обръщате към Калина Иванова, тел.02/    42 140 51.

 

Потвърждаване на участието става на мейл: kstoikova@mh-community.org, който да съдържа името на вашата организация и брой участници.