Новини

Два уърк-шопа се организираха от Италианската търговска камара в България

10.02.2014

На 16 декември в Новотел Европа в столицата се състоя първия „Иновативни финансови инструменти за устойчиво развитие на социалните предприятия”. Събитието бе организирано от Италианската търговска камара в България, по проект „Стартиране на дейности за социалните предприятия в Югоизточна Европа” (EASE&SEE Project).

В две сесии бяха разгледани инструментите и начините за представяне на бизнес-идеите пред финансовите институции.                                                                                       

На 30.01.2014 г. в Бест Уестърн Сити Хотел в София се проведе вторият уъркшоп, „Социално предприятие по мярка, Нови финансови инструменти”.

В семинара участваха и членове на НФРИ – „Мир” ЕООД, Етрополе, „Да Винчи Дентално Студио – СМТЛ” ООД, ЕТ „САВИНА – Събина Данева”, социални предприятия от страната, НПО, големи компании и финансови институции. Семинарът беше открит от координатора на проекта г-н Анселмо Капороси, Президент на Експертен съвет по структурни фондове и европейски програми към Италианската търговска камара в България.

Теодора Тодорова и Илия Гаралиев от Дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии” на Министерство на труда и социалната политика говориха по темата за социална икономика и социално предприемачество, дефиниция на „социално предприятие” според характеристиките, посочени в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 346/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 април 2013 година относно европейски фондове за социално предприемачество.

Беше споменато, че е приет План за действие по социална икономика 2014 – 2015  г. към Национална концепция за социална икономика. Представителите на МТСП предложиха на вниманието на участниците в семинара и Електронен каталог, в който се съдържа база данни на социални предприятия, произвеждащи различни стоки и услуги и която предстои да се допълва до лятото на тази година. Електронният каталог се намира на Интернет адрес: http://seconomy.mlsp.government.bg/.

В първата сесия на уършопа под наслов „Обмяна на идеи” бяха представени идеи за устойчиви социални предприятия от страна на участниците.

Последваха индивидуални срещи  на социалните предприемачи с представители на големи компании и финансови институции - IBM, Musala Soft, Automotive cluster, фондация към BNP Paribas, фонд Eleven, Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия при Столична община.

В следобедната втора сесия „Нови финансови възможности” своята дейност представиха фонд LunchHub и фондация към BNP Paribas. Възможностите за развитие на социално предприемачество по ОП „Развитие на човешките ресурси”  през новия отчетен период 2014-2020 година бяха очертани от представител на МТСП, ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти”.