Новини

На 03.02. 2014 г. (понеделник) гр. София, бул.”Дондуков” № 11, ет.9, Националната федерация на работодателите на инвалиди организира семинар за ръководители и счетоводители на тема: „Промени в данъчните закони и в социалното и осигуряване през 2014 г.”.

10.01.2014

На 3.02.2014 г. от 9.30 часа, бул.”Дондуков” № 11, ет.9 НФРИ организира провеждане на семинар за ръководители и счетоводители на тема „Промени в данъчните закони и в социалното и здравно осигуряване през 2014 г.”

 

За допълнителна информация и заявки за участие в офиса на НФРИ:

тел.: 02 986 53 00 – Стела Костова.