Новини

Подбор на участници в специализирани уърк-шоп групи на тема „Развитие на дигитални компетентности в социалните предприятия на/за хора с увреждания

10.01.2014

НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДИ Ви кани да се включите в подбора на участници в специализирани уърк-шоп групи на тема„Развитие на дигитални компетентности в социалните предприятия на/за хора с увреждания”, които ще се проведат през м. март и април 2014 г. 

Работните групи ще включват следните теми:

  • интернет присъствие и онлайн маркетинг (основни правила и стратегически цели; изготвяне на практически насоки за прилагане и поддръжка на интернет присъствие)
  • е-търговия за специализирани предприятия (вкл. създаване на персонализируеми шаблони за уебсайтове, създаване на интернет каталог и централизирана система за продажби за продуктите на специализираните предприятия, въведение в известни инструменти за b2b и e-търговия като alibaba.com, tradekey.com, ebay.com въвеждане в онлайн системи за плащания )
  • консултации за онлайн присъствие и брандиране (маркова идентичност, регистрационни процеси и др.)
  • получаване на основни познания по SEO оптимизиране

Интернет присъствието е критично за успеха на всяка една фирма, целяща да подържа и развива бизнеса си в глобализирания конкурентен пазар. Без подходяща интернет стратегия специализираните предприятия пропускат многобройни възможности като промоциране на техния бизнес, привличане на нови клиенти и изграждане на успешни бизнес взаимоотношения.

Предвижда се провеждането на четири уърк-шопа х 2 дни  в рамките на два месеца х 8 учебни часа (с 1 час обедна почивка и две кафе-паузи по 15 мин.) или общо 8 дни в страната с цел по-гъвкава програма предвид, това, че учасниците са и заети лица от специализираните предприятия в страната. Период в който ще се проведе обучението:

 

  • Модул 1.Интернет присъствие и онлайн маркетинг в гр.Пловдив на 24 и 25 март 2014 г.;
  • Модул 2. Е-търговия за специализирани предприятия в гр.Банкя на 4 и 5 април 2014 г.;
  • Модул 3. Консултации за онлайн присъствие и брандиране в к.к. Златни пясъци на 11 и 12 април 2014 г.
  • Модул 4. Основни познания по SEO оптимизиране в к.к. Златни пясъци на 25 и 26 април 2014 г.

 

Разходите за пътни, дневни и квартирни за участниците в обучението са за сметка на проекта. Не се дължи такса участие за самото обучение.

Специализираните уъркшопи ще се организират по Проект „Е-УСПЕХ Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел. включване и дигитални компетенции за заетост на  Хората с увреждания”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0142-С0001 и са насочени към заети лица от предприятия от социалната икономика.

При изразен интерес от Ваша страна моля да попълните приложеното заявление за всеки един участник от Вашата фирма, който предлагате да бъде включен в обученията в срок до 16.01.2014 г.

Моля, попълнените заявления да ни изпратите обратно на e-mail: nfri@abv.bg и на адрес:

гр. София
бул. „Дондуков” N 11
Национална федерация на работодателите на инвалиди

Потвърждението на регистрацията (участието) става с одобрението от Управителния съвет на НФРИ.

След подбора на участници в специализираните обучения (уърк-шоп) ще се премине към подбор на участници в организирано посещение на място в Австрия за обмен на опит в сродни социални предприятия успешно прилагаши информационните технологии.

За повече информация: моля вижте презентацията за представяне на проекта, както  тел./факс: 02 986 53 00; е-mail: nfri@abv.bg