Новини

На 19 И 20 ноември 2013 г. се проведе Седмата работна среща по проект „BITSE” в партньорство с НФРИ

10.12.2013

            Седмата среща на международния екип, по проект „BITSE” - Изследване на бариери, които възпрепятстват прехода от училище към работа на хора с увреждания по въпроси, свързани с професионалното образование и обучение“ се проведе от 19 до 20 ноември 2013 г. в Париж, Франция под домакинството на местния партньор Centre de la Gabrielle.

НФРИ, като партньор по проекта участва в лицето на председателя Е.Тодорова на срещата, на която беше обсъдено разработването на инструментите за оценка и преодоляване на бариерите. За целта всеки от партньорите трябва да подготви за представяне добри практики за преодоляване на бариерите от училище към заетост в своите страни. Беше обсъдена следващата работна среща по проекта, която ще се проведе в Рим в периода 5-6 март 2014 г. , както и заключителната среща/конференция по проекта в Брюксел през юни 2014 г. Участниците в срещата набелязаха рамката по изготвянето на доклада за  разпространяване на резултатите от проекта, въз основа на информация от партньорите за дейностите им в тази посока.

По време на срещата беше представена дейността на Centre de la Gabrielle в Париж, като бяха посетени Медицински и образователен институт и защитени ателиета в него.