Новини

На 21 и 22 февруари т.г. се проведе обучение експертно ниво “Използване на системата за мониторинг и

04.03.2013

НФРИ, чрез свои експерти, се включи в двудневен обучителен семинар на експертно ниво “Използване на системата за мониторинг и оценка на държавната политика за хората с увреждания и на системата за планиране и контрол на бюджетните средства за работа с хората с увреждания”. Обучението се провежда в рамките на проект „Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България”, финансиран по Договор № BG051PO001 -  6.2.06 по схема за безвъзмездна финансова помощ, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз.

Семинарите се проведоха и в градовете София, Варна, Велико Търново, Пловдив, Монтана и Бургаст.