Новини

Подбор на участници в в специализирани уърк-шоп групи на тема „Развитие на дигитални компетентности в социалните предприятия за хора с увреждания”, които ще се проведат през м. март и април 2014 г.

10.12.2013

НФРИ е в процедура по подбор на участници в специализирани уърк-шоп групи на тема „Развитие на дигитални компетентности в социалните предприятия на/за хора с увреждания”, които ще се проведат през м. март и април 2014 г., които ще се проведат в рамките на проекта „Е-УСПЕХ Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел. включване и дигитални компетенции за заетост на  Хората с увреждания”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0142-С0001 и са насочени към заети лица от предприятия от социалната икономика.

 

Работните групи ще включват следните теми:

  • интернет присъствие и онлайн маркетинг (основни правила и стратегически цели; изготвяне на практически насоки за прилагане и поддръжка на интернет присъствие);
  • е-търговия за специализирани предприятия (вкл. създаване на персонализируеми шаблони за уебсайтове, създаване на интернет каталог и централизирана система за продажби за продуктите на специализираните предприятия, въведение в известни инструменти за b2b и e-търговия като alibaba.com, tradekey.com, ebay.com въвеждане в онлайн системи за плащания );
  • консултации за онлайн присъствие и брандиране (маркова идентичност, регистрационни процеси и др.);
  • получаване на основни познания по SEO оптимизиране.

Интернет присъствието е критично за успеха на всяка една фирма, целяща да подържа и развива бизнеса си в глобализирания конкурентен пазар. Без подходяща интернет стратегия специализираните предприятия пропускат многобройни възможности като промоциране на техния бизнес, привличане на нови клиенти и изграждане на успешни бизнес взаимоотношения.

Предвижда се провеждането на четири уърк-шопа х 2 дни  в рамките на два месеца х 8 учебни часа (с 1 час обедна почивка и две кафе-паузи по 15 мин.) или общо 8 дни в страната с цел по-гъвкава програма предвид, това, че учасниците са и заети лица от специализираните предприятия в страната. Период в който ще се проведе обучението: м.март – м.април 2014 г.

Разходите за пътни, дневни и квартирни за участниците в обучението са за сметка на проекта. Не се дължи такса участие за самото обучение.

При изразен интерес от Ваша страна моля да попълните заявление за всеки един участник от Вашата фирма, който предлагате да бъде включен в обученията в срок до 12.12.2013 г. Регистрационната форма за участие е публикувана на сайта на НФРИ nfri@abv.bg

 

Попълнените заявления се изпращат на e-mail: nfri@abv.bg и на адрес:

гр. София

бул. „Дондуков” N 11

Национална федерация на работодателите на инвалиди

 

Потвърждението на регистрацията (участието) става с одобрението от Управителния съвет на НФРИ.