Новини

Карти за паркиране в ЕС улесняват хората с увреждания

28.11.2013

С цел да се популяризират правата за паркиране на хората с увреждания в държавите-членки на ЕС, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности” у нас е изработила брошури на български и английски език, съдържащи информация за придобиването на карти за паркиране на хората с увреждания в страните от ЕС.

Картите съдържат най-важните условия, обща информация и съвети, нужни на хората с различни видове увреждания, които пътуват за други държави. Картата е съпроводена с дипляна, която се поставя на предното стъкло на личния автомобил така, че текстът на езика на посещаваната страна да се вижда. Така местните власти ще знаят, че картата на ползвателя е издадена въз основа на стандартизирания модел на Общността и че лицето с увреждане може да паркира на всички места, определени за паркиране в cъответната държава. За повече информация: http://parkingcard.europa.eu