Новини

Уърк-шоп в рамките на международния проект „Стартирaне на дейности за социалните предприятия в югоизточна Европа”, организиран от Италианската търговска камара

28.11.2013

Италианската търговска камара организира на 16 декември 2013 г., от 9.00 часа до 18.30 часа в гр. София (регистрацията започва от 8.30 часа) уърк шоп за социални предприятия, в това число членовете на НФРИ – специализирани предприятия, на тема „Иновативни финансови инструменти за устойчиво развитие на социалните предприятия”, в рамките на международния проект ‘’EASE & SEE – Enabling Actions for Social Enterprises in South East Europe’’, финансиран от Европейската програма за Югоизточна Европа. Целта на събитието е да се представи пред обществеността широк кръг от експерти и да насърчи социалното предприемачество чрез повишаване на осведомеността и стимулиране развитието на устойчиво социално предприемачество.

Членовете на федерацията активно се включиха в организирания от Италианската търговска камара семинар през м.октомври т.г., който бе място за среща, дискусия и изследване на проблемите, свързани с развитието на социалното предприемачеството.

            Допълнително ще изпратим информация за мястото на провеждане на събитието, както и програма и срок за записване.