Новини

НАП обяви "златен стандарт" за компаниите – данъкоплатци

04.03.2013

 

Националната агенция за приходите (НАП) разработи 12 критерия за корпоративните данъкоплатци, спазването на които ще им осигури преференциално обслужване. Клиентите, които отговарят на "златния стандарт" на НАП ще си възстановяват ДДС за 10 дни вместо за месец, ще бъдат проверявани по-рядко, ще получават методическа помощ, а всичките им ревизии ще стават на място в предприятието.

От НАП съобщиха, че за да покрият изискванията на "златния стандарт", компаниите трябва да имат регистрация по Закона за ДДС, която да не е прекъсвана; да осъществяват комуникация с НАП предимно по електронен път; да нямат наказателни постановления; да не са в несъстоятелност или ликвидация; да са на печалба през предходните три години; да липсват данни за рисково поведение. Друго условие е всяка фирма през всяка една от предходните три години да е подала най-малко четири искания за възстановяване на ДДС на обща стойност над 1.2 млн. лв. годишно.